Privacy Policy

Andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika

1. MEIE

ABCMODUL OÜ on ladustamisteenust ja konteinerirenti pakkuv ettevõte. 

Meie klientideks on nii äriühingud kui eraisikud, kes vajavad asjade ladustamiseks Meie pakutavat teenust.

Kui Meie kliendiks on juriidiline isik, siis Me töötleme juriidilise isiku esindajate ja töötajate isikuandmeid.

Kui Meie kliendiks on füüsiline isik, siis Me töötleme tema isikuandmeid.

Me töötleme veebilehe (www.moodulid.ee) kasutajate isikuandmeid, kasutades „küpsiseid“, ja veebilehe kaudu meie poole pöördunute isikuandmeid.

Meie kontaktandmed:

ABCMODUL OÜ

Reg. Kood: 14560197

Aadress: Lahepea 7, Tallinn

Kontakt: +372 587 35 488 info@moodulid.ee

2. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE LIIGID JA NENDE TÖÖTLEMISE PÕHJUSED

Osa Meie igapäevasest majandustegevusest on isikuandmete töötlemine, sest Me ei saa osutada teenust anonüümsele kliendile. Seega on isikuandmete töötlemine loomulik osa Meie äritegevusest.

Ladustamisteenuse  puhul Me kogume isikuandmeid oma kliendi kohta, et tagada kliendile või kliendi määratud isikule juurdepääs lattu, korraldada kliendiga suhtlust lepingu täitmise üle ning tagada nii kliendi kui Meie vastutus kvaliteetse teenuse eest.

Konteineri rendi puhul Me kogume isikuandmeid oma kliendi kohta, et tagada konteineri toimetamine soovitud paika, korraldada kliendiga suhtlust lepingu täitmise üle ning tagada nii kliendi kui Meie vastutus kvaliteetse teenuse eest.

Veebilehe kontaktivormi kasutaja isikuandmeid töötleme küsimusele vastamiseks.

Me töötleme võimalikult vähesel määral ning selgel õiguslikul alusel neid isikuandmeid, mida on Meil vaja Meie kliendiga teenuse osutamise lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil.

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

1.    isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg.
2.    kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
3.    teenuse osutamisega seotud andmed, nt lepingu täitmisega seotud andmed, päringud, kaebused, maksekäitumise teave;
4.    suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne.
5.    kampaanias osalemise andmed, sh info osalemise kohta, võidetud auhinnad.

Meie juriidilisest isikust klientide isikuandmeid töötleme volitatud töötlejana ja füüsilisest isikust klientide andmeid vastutava töötlejana.

Juriidilisest isikust kliendi puhul Me saame isikuandmed Meie kliendilt, kes on nende isikuandmete osas vastutav töötleja.
Lisaks füüsilisest isikust klientidele töötleme vastutava töötlejana ka Meie veebilehe kontaktivormi abil Meie poole pöördunute isikuandmeid.

Kogume isikuandmeid. Ehk teisisõnu, kogume ainult neid isikuandmeid, mida vajame, mis on asjakohased ja olulised. Eeltoodu määrame kindlaks eesmärgi alusel, milleks isikuandmeid kogume.

Töötleme isikuandmeid eesmärgipäraselt. Määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja lähtume sellest oma edasises tegevuses.

Töötleme isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Meil on alati olemas õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks. Teavitame toimingutest, mida isikuandmetega teeme, lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt.

Hoiame isikuandmed Meile teadaolevalt õigetena.

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Kaitseme isikuandmeid ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Kui edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, siis kasutame lepingupartnereid, keda usaldame. Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvaliselt.

Peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid andmekaitse nõudeid.

3. VEEBILEHEL „KÜPSISTE“ KASUTAMINE

Mis on küpsised ja milleks neid kasutatakse?

Küpsised on väiksed tekstifailid, mis kujutavad endast sisuliselt väikseid andmeplokke, mis saadetakse veebilehtede külastamisel määratud domeenile iga kord, kui kasutaja teeb sinna päringu. Küpsised võivad toimida veebilehe mäluna, võimaldades veebilehel arvutit korduvatel külastustel ära tunda. Lisaks asjaolule, et küpsised aitavad veebilehel meelde jätta kasutaja eelistusi ja kohandada esitatavaid reklaame kasutajale sobilikeks, võib brauser küpsiste kasutamise lubamisel meelde jätta ka isiku kasutajanime ja salasõna.

Küpsised võivad olla kas alalised või ajutised. Ajutine küpsis kaob automaatselt, kui isik oma brauseri sulgeb, kuid alaline küpsis säilib arvutis pikema aja vältel. Ajutiste küpsiste abil saab kasutaja ennast veebilehele sisse logida, lisada veebipoes virtuaalsesse ostukorvi tooteid, muuta veebilehe keelt või teistmoodi muuta veebilehte endale isikupärasemaks. Küpsiseid võib kasutada ka eelmiste külastuskordade eelistuste meelespidamiseks. Näiteks võib sisse logides olla valik jäta mind meelde (remember me), mida märkides saadetakse kasutajale lisaks ajutisele küpsisele ka alaline küpsis, mis sisaldab infot konto identifitseerimiseks. See küpsis jääb alles ning hiljem samale lehele minnes tunneb veebileht kasutaja ära ning logib ta automaatselt sisse.

Google küpsiseid võimaldavad Meil suunata reklaame ja mõõta nende reklaamide efektiivsust.

MailChimp küpsised aitavad samuti analüüsida, kas Meie saadetud uudiskiri on avatud ja seal olnud lingile klikitud ehk aitavad hinnata uudiskirjade tulemuslikkust. 

4. ISIKUANDMETEGA SEONDUVAD ÕIGUSED

Andmekaitse üldmäärus annab andmesubjektile (inimesele) ulatuslikud õigused seoses tema isikuandmetega ja isikuandmete vastutav töötleja peab õigused reaalse tegevusega tagama. Sellegipoolest ei saa inimeselt ära võtta kontrolli tema isikuandmete üle.

Vastutav töötleja tagab: 

1.    Õiguse oma isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
2.    Õiguse isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
3.    Õiguse isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – see õigus on kasutatav juhul, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel.
4.    Õiguse isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Teie isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
5.    Õiguse töötlemise piiramisele –  Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
6.    Õiguse esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas Meile vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil (uudiskirja saatmine) isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.
7.    Õiguse andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et isikuandmed edastataks otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
8.    Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – automatiseeritud töötlusel põhineva otsustamise (sh profiilianalüüs) puhul, mis toob kaasa teid puudutavad õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, võite nõuda, et otsust ei tehtaks ainult automatiseeritud töötluse alusel.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

6. KÄITUMISJUHIS ISIKUANDMETEGA SEOTUD RIKKUMISE KORRAL

Kui teil on teada isikuandmete rikkumine või ka rikkumise oht siis palun teavitage sellest koheselt Meid e-posti aadressil info@moodulid.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ja reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

7. ANDMEKAITSETINGIMUSTE AVALDAMINE

Kehtivad Andmekaitsetingimused on kättesaadavad Meie veebilehel www.moodulid.ee. Palun arvestage, et võime Andmekaitsetingimusi aeg-ajalt kaasajastada.

Tasuta konsultatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust

Müük

Mere- ja laokonteinerid / Valmis soojakud /  Saunad

Müük & Ehitus

Moodulmajad / Soojakute ehitus

Meiega ühenduse võtmiseks võite kasutada ka allolevat vormi

    Teie sõnum on edukalt saadetud, võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust!
    envelopephone-handsetcrossmenu